Septuaginta
Senojo Testamento vertimas į graikų kalbą ( III a. pr. Kr.)
18,20  Daugiau