Širdies nutyrinimas. Tomaš Špidlik
Širdies nutyrinimas. Tomaš Špidlik

Žmogaus širdis yra rojus, kurį sukūrė Dievas, todėl blogos mintys ir liguistos fantazijos įeiti į ją gali tik iš išorės it tik pamažu smelktis vidun. Tėvas Špidlikas supažindina mus su senovės asketų pastebėjimais apie blogų minčių veržimąsi į širdį ir … Continued

2,30  Daugiau
Тактика для мужчины в преодолении соблазнов
Тактика для мужчины в преодолении соблазнов

В нашей культуре, складывается впечатление, что люди одержимы сексом, и кажется, что мир находится в рабстве порнографии и визуально откровенных изображений. В результате, мы наблюдаем упадок нравственности, сексуальную зависимость, безудержное прелюбодеяние, и стремительный рост разводов. Но вы не должны быть … Continued

2,00  Daugiau